czym jest ... ?

wolontariat w Polsce

wolontariat za granicą

inne alternatywy

linki & kontakty
       

Wolontariat w PolsceWolontariat lokalny

Jest to propozycja dla tych, którzy chcieliby pomagać lokalnie na swoim terenie w jakiejś organizacji pozarządowej, instytucji społecznej czy bezpośrednio osobom potrzebującym. Najlepiej wtedy skontaktować się z lokalnym Centrum Wolontariatu , które działa w większościmiast wojewódzkich. Centra te powinny mieć również wykaz ofert z danego regionu. Poza tym Centra prowadzą kursy i szkolenia dla wolontariuszy oraz udzielają informacji i pomocy przyszłym wolontariuszom. Oprócz Centrów istnieją też inne organizacje mające oferty dla wolontariuszy. Jedne z nich zajmują się tylko wolontariuszami inne dysponują ofertami dla wolontariuszy niejako przy okazji innych działań. Zawsze jest też możliwość indywidualnego poszukiwania ofert np. w organizacjach pozarządowych z książki telefonicznej czy poprzez ogłoszenie się w lokalnej prasie. Jest też możliwość odbycia stażu zawodowego jako wolontariusz, czy też zastępczej służby wojskowej np. w organizacji ekologicznej. Jeśli jednak załatwiacie to sami to pamiętajcie, że na Was również spada zadanie dogrania wszelkich niezbędnych formalności, o których zakres spytać się najlepiej w lokalnym Centrum Wolontariatu (głównie chodzi tu o sposób ubezpieczenia się, ewentualny zwrot za dojazdy, itp.).

Kolejna forma wolontariatu to:

Wolontariat krajowy (indywidualny, poza miejscem zamieszkania)

Jeśli chodzi o tą formę to najlepiej poszukiwać ofert poprzez Internet na stronie http://www.wolontariat.ngo.pl/ lub http://www.ngo.pl/ w dziale Wiadomości/Ogłoszenia. Można tam również zamieścić własne ogłoszenie.

KRÓTKO O STRONIE!

• www.ngo.pl >> Wolontariat >>..

Strona ta jest próbą ujęcia zagadnienia wolontariatu w naszym kraju. Mamy nadzieję, że zwrócimy Waszą uwagę na budzące się od niedawna nowe możliwości działania i przybliżymy Wam znaczenie i potrzebę istnienia wolontariatu. Prężnie rozwijający się trzeci sektor- organizacje pozarządowe- powstał po to, by wspierać rozwój aktywnego społeczeństwa świadomych ludzi. Zrzeszający się w stowarzyszenia, grupy interesu i zainteresowań, stają się ważnym głosem przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich środowiska, pracy.

Podczas tak wielu burzliwych przemian w jakich mieliśmy okazję uczestniczyć i jakich nadal jesteśmy świadkami, nadszedł czas, aby ludzie przestali być jedynie biernymi obserwatorami podejmowanych odgórnie decyzji i sami mogli zabrać głos. Chcemy również pokazać, jak wiele jest miejsc, gdzie pomoc każdego z nas jest potrzebna. Poprzez konstruktywne i kooperatywne działanie jesteśmy w stanie budować lepszy świat, dla tych wszystkich których kochamy, którzy nas potrzebują, dla nas samych, a także tych, którzy poproszą nas o pomoc.

Informacje zawarte na stronach wolontariat.ngo.pl pochodzą z materiałów Centrów Wolontariatu oraz opracowania Katarzyny Zacharskiej.
Jeżeli posiadają Państwo ciekawe teksty o wolontariacie, informacje o inicjatywach i akcjach, związanych z wolontariatem, prosimy o kontakt: REDAKCJA.

PORTAL ORGANIZACJI POZARZĽDOWYCH◄

Inna strona z ofertami to : Towarzystwo Wzajemnej Informacji http://www.bazy.ngo.pl/

Nazwa

Miasto

Oferta

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Świetlica Terapeutyczna przy Młodzieżowym Centrum Kultury

Słupsk

do pomocy dzieciom w nauce, do nauki gry w tenisa 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Nowy Dwór Gdański

studenci psychologii z umiejętnościami prowadzenia zajęć grupowych 

Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne "Razem"

Puck

studenci pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, uczniowie szkół plastycznych, słuchaczy studium medycznego do pomocy w terapii osób z autyzmem 

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI przy parafii Najśw. Serca Jezusowego

Gdańsk

osoby ze znajomością obsługi komputera programy tekstowe, graficzne itp. i Internetu 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Słupsk

osoby pełnoletnie, do pracy z dziećmi w godzinach porannych, do pomocy nauczycielowi w edukacji i wychowaniu dziecki głębiej upośledzonych wraz z myciem, karmieniem, itp. 

Stowarzyszenie "Bezpieczny Bytów"

Bytów

organizacja przeciwdziała przestępczości i patologiom studenci, ratownicy wodnych, nauczyciele wf, emerytowani policjanci lub wojskowi, młodzież szkół średnich do pomocy przy organizacji akcji, imprez, obozów 

Stowarzyszenie "Bezpieczny Słupsk"

Słupsk

współpracuje z policją osoby z minimum wykształceniem średnim, pedagogów, psychologów, osób dyspozycyjnych do pracy z młodzieżą, profilaktyki kryminalnej, organizowania konkursu w liceach pod nazwą "Prewencja, ale inaczej" 

Stowarzyszenie "Daj szansę"

Gdańsk

osoby pełnoletnie do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą: sportowych, tanecznych, teatralnych, plastycznych, nauki języków obcych 

Stowarzyszenie "Ekozespoły Gdynia"

Gdynia

poszukuje studentów 

Stowarzyszenie "Krokus" Centrum Trzeźwości

Słupsk

osoby z wykształceniem średnim lub wyższym do pomocy przy organizowaniu imprez, prac biurowych, prowadzenia warsztatów o u zależnieniu alkoholowym, pomocy osobom niepełnosprawnym, organizowania pracy w grupach, dyżuru przy telefonie zaufania 

Stowarzyszenie "Więcej niż Domy"

Gdańsk

studentów informatyki do opracowania stron internetowych, stworzenia wewnętrznej sieci komputerowej 

Stowarzyszenie Amnesty International

Gdańsk

do pracy biurowej, organizowania i promowania akcji, szkoleń, seminariów, lekcji w szkołach na temat praw człowieka, tłumaczeń z jęz. Angielskiego 

Stowarzyszenie Bezrobotnych

Słupsk

do pomocy w uzyskiwaniu pracy sezonowej, kształceniu w zakresie poszukiwania pracy, podtrzymywaniu kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi, udziału w imprezach organizowanych dla rodzin bezrobotnych 

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca

Gdynia

do sprawowania opieki, towarzyszenia choremu i jego rodzinie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo-Społecznych "Tysiąclecie".

Pruszcz Gdański

do organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży, poprawy rekreacji osób dorosłych, działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej, popularyzowania ekologicznego sposobu życia 

Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej PO-MOST w Tczewie

Tczew

licealiści ostatnich klas, studenci uczelni artystycznych. 

Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezdomnych i Niepełnosprawnych "Wspólny Dom"

Słupsk

do opieki oraz pomocy podopiecznym organizacji 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno

Debrzno

działa na rzecz mieszkańców gminy do wszelkiego rodzaju prac jakich może podjąć się wolontariusz 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

Gdynia

do tłumaczenia pism w jęz. angielskim, obsługi imprez 

Stowarzyszenie Opieki Społecznej "Bank Otwartych Serc"

Gdańsk

studenci i nauczyciele do pomocy dzieciom w nauce, pisania projektów 

W przypadku wystąpienia problemów prosimy o kontakt: klon@klon.org.pl | POWIEDZ CO MYŚLISZ O NASZEJ BAZIE!

Powrót do początku

Organizacja, która może mieć też oferty dla wolontariuszy to Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania http://free.ngo.pl/sci_owa/, które zajmuje się głównie organizacją workcampów w Polsce i za granicą.

STOWARZYSZENIE JEDEN ŚWIAT
polska branża Service Civil International

SCI wierząc, że wszyscy ludzie są zdolni do życia razem we wzajemnym poszanowaniu i bez sięgania po przemoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy narodami, społecznościami czy ludźmi, pracuje na rzecz propagowania pokoju.
(Konstytucja SCI)


KALENDARIUM - najbliższe wydarzenia:

8-11 listopada

temat: "Jak uczyć o uchodźcach?". Szkolenie przybliży wam temat uchodźstwa oraz tego w jaki sposób atrakcyjnie ta wiedzę przekazać innym.

17-20 października

temat: "Jak uczyć o prawach człowieka?". Szkolenie poświęcone będzie prawom człowieka. Dowiesz się tam nie tylko co to są prawa człowieka i kiedy są łamane, ale też jak uczyć o tym innych. Szczegóły na temat programu i profilu uczestników oraz kartę zgłoszeniową można otrzymać pod adesem emailowym scicamps@icpnet.pl

wrzesień

Seminarium "Empowering Youth Leaders with Mediation Skills", przygotowywane przez Grupę Roboczą SCI Rozwiązywania Konfliktów, w Bułgarii

lipiec - sierpień

Sezon workcampowy - Odbywa się kilkaset międzynarodowych i 12 polskich workcampów

Rozpoczął się już sezon workcampowy
Dostępne projekty ze względu na ich ilość (ponad 500 workcampów) nie będą publikowane w Internecie.

Nasza oferta jest dostępna w katalogu, który ukazał się 15 kwietnia. Na dzień 5 lipca Katalog jest już w dużej części nieaktualny-stąd nie będziemy go już wysyłać pocztą. Aby dowiedzieć się więc o wolnych projektach zajrzyjcie na podstronę workcampygdzie publikujemy listę workcampów na których są jeszcze wolne miejsca. Jeśli znajdziecie coś dla siebie to skontaktujcie się bezpośrednio z biurem.

Uwaga Wolontariusze z Warszawy !!!
Od tego roku katalogi można przeglądać bezpłatnie także w Warszawie. Szczegółów udzielamy telefonicznie.

We can dance 2 - krok za krokiem tanecznym krokiem
W zeszłym roku w wakacje w Poznaniu odbył się dwutygodniowy projekt integracyjny osób niepełnosprawnych ze sprawnymi. Było to połączenie warsztatów fotograficznych z tanecznymi. Projekt zakończył się pełnym sukcesem i w przyszłym roku chcemy go powtórzyć. Potrzebujemy wolontariuszy, którzy włączyliby się w jego kontynuację. Zapraszamy również Ciebie!

Kasia

EuroIDea - festiwal
W dniach od 1 do 5 maja 2002 roku w Oberoderwitz k. Zittau w Niemczech odbył się polsko-niemiecko-czeski festiwal wolontariacki. Więcej informacji na stronie internetowej poświęconej festiwalowi http://members.tripod.de/Euridea

Poszukujemy księgowej
Nasze biuro poszukuje księgowej/księgowego.Mile widziana znajomośą księgowości NGO i języka angielskiego. Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj sie z Anią.!Podam więcej szczegółów.

Ania

Kolejna organizacja to coś dla zainteresowanych rolnictwem ekologicznym. Stowarzyszenie "Ekoland" to chyba największa w Polsce organizacja rolników ekologicznych. To właśnie tu zaczęły się moje przygody wolontariackie. Najpierw wysłałem list z prośbą o przysłanie mi wykazu gospodarstw ekologicznych w Polsce, potem już indywidualnie kontaktowałem się z rolnikami pytając o możliwość pracy jako wolontariusz w zamian za jedzenie i miejsce do spania lub pod namiot. Odwiedziłem w ten sposób około 30 gospodarstw i dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy o produkcji żywności. Obecnie Ekoland liczy chyba ok. 300 gospodarstw ale tylko niektóre przyjmują wolontariuszy.

Następna podobna propozycja to Stowarzyszenie ECEAT-Poland, które zrzesza gospodarstwa ekoturystyczne (część z nich należy też do wyżej wspomnianego EKOLANDU). ECEAT co roku wydaje katalog dla turystów z opisem swoich gospodarstw. Można też tam często znaleźć informacje o tym które gospodarstwa przyjmują wolontariuszy. Katalog kosztuje tylko parę złotych więc warto go zamówić.

ECEAT-Poland prezentuje:
34-146 Stryszów 156, woj. małopolskie, Tel./Fax: 033 8797114,E-mail:
Jadwiga@eceat-pl.most.org.pl
 


Wakacje w gospodarstwie ekologicznym to raj dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie, oraz nie lubią tłumu i hałasu modnych kurortów. ECEAT – Poland (Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki) od pięciu lat proponuje Państwu niekonwencjonalny sposób spędzania wolnego czasu. Miejscem wypoczynku są gospodarstwa ekologiczne, w których nie stosuje się sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Urlop u ekorolników spędziło już kilka tysięcy Holendrów, Belgów, Niemców i Polaków. Gościnność gospodarzy, rodzinna atmosfera, najwyższej jakości żywność oraz położenie gospodarstw w malowniczych, cichych, czystych miejscach, czyni z promowanej przez nas ekoturystyki niepowtarzalną formę spędzania wolnego czasu.

O ECEAT - Poland I Oferty specjalne

Zamów katalog I Eko linki

Centrum Ekologicznych Technologii On-line

[ Powrót do początku ]   [czym jest ... ?]   [ wolontariat w Polsce ]
[ wolontariat za granicą ]   [ inne alternatywy ]   [ linki & kontakty ]